Bieżący numer

2018   nr 4 (100)

Spis rzeczy

JEAN RACINE3Andromacha (fragment)
                                                                                              GIACOMETTI
MAREK KĘDZIERSKI21Giacometti. Terytoria
CATHERINE GRENIER
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
25„…przyjmować tu gości to nasz przywilej…”
VIRGINIA MARANO39Miasta Giacomettiego
MARCO GIACOMETTI
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
47Cittadino del mondo e di Stampa
SAMSON PICARD
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
75„…to drzewo zniknie”
MAREK KĘDZIERSKI85métro ligne 4
111PostscriptumMAREK KĘDZIERSKI
VARIA
STEFAN CHWIN119Dziennik 2018 (4)
KRZYSZTOF SIWCZYK131Bezduch (4)
LESZEK SZARUGA138Na końcu języka (6)
PIOTR SZEWC145Z powodu i bez powodu (52)
RECENZJE
KRZYSZTOF SIWCZYK147Krok do szczytu
MACIEJ WRÓBLEWSKI150Oko Chwina patrzy na Miasto, widzi człowieka
RENATA GORCZYŃSKA156Potęga Herberta
NOTY O KSIĄŻKACH164Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga
NOTY O AUTORACH170
NOWE KSIĄŻKI174

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.

 

 

 

2018   nr 4 (100)

JEAN RACINE3Andromacha (fragment)
                                                                                              GIACOMETTI
MAREK KĘDZIERSKI21Giacometti. Terytoria
CATHERINE GRENIER
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
25„…przyjmować tu gości to nasz przywilej…”
VIRGINIA MARANO39Miasta Giacomettiego
MARCO GIACOMETTI
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
47Cittadino del mondo e di Stampa
SAMSON PICARD
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
75„…to drzewo zniknie”
MAREK KĘDZIERSKI85métro ligne 4
111PostscriptumMAREK KĘDZIERSKI
VARIA
STEFAN CHWIN119Dziennik 2018 (4)
KRZYSZTOF SIWCZYK131Bezduch (4)
LESZEK SZARUGA138Na końcu języka (6)
PIOTR SZEWC145Z powodu i bez powodu (52)
RECENZJE
KRZYSZTOF SIWCZYK147Krok do szczytu
MACIEJ WRÓBLEWSKI150Oko Chwina patrzy na Miasto, widzi człowieka
RENATA GORCZYŃSKA156Potęga Herberta
NOTY O KSIĄŻKACH164Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga
NOTY O AUTORACH170
NOWE KSIĄŻKI174

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.