Bieżący numer

2019   nr 1 (101)

Spis rzeczy

ANTONI LIBERA3Od Sofoklesa do Becketta
(wybór przekładów poetyckich)
29Kompot z wisieńANTONI LIBERA
JANUSZ SZUBER50Xenia dla Antoniego
ANTONI LIBERA
w rozmowie
z RENATĄ GORCZYŃSKĄ51„Życie to sprawa chybiona”
ZBIGNIEW HERBERT68List do redakcji „Nowin Literackich”
ADAM ZAGAJEWSKI73Bezdomny
75DrottningholmADAM ZAGAJEWSKI
76W Drohobyczu • Krótkie chwileADAM ZAGAJEWSKI
77Rembrandt, autoportret 1629ADAM ZAGAJEWSKI
STEFAN CHWIN79Wieczór z panną Terror
101Wyobraźnia literacka, wyobraźniaSTEFAN CHWIN
filozoficzna, wyobraźnia teologiczna
STEFAN CHWIN
w rozmowie
z MACIEJEM WRÓBLEWSKIM123Kto stoi po stronie dobra?
STEFAN CHWIN139Rysunki
VARIA
STEFAN CHWIN155Dziennik 2019
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Fragmenty murów obronnych
LESZEK SZARUGA172Na końcu języka (7)
PIOTR SZEWC180Z powodu i bez powodu (53)
RECENZJE
LESZEK ŻYLIŃSKI184Nieznany Tomasz Mann
MACIEJ WRÓBLEWSKI189O potrzebie wypełniania pustki
ALEKSANDER FIUT195Potrzeba niuansowania
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
ALEKSANDRA FRANCUZ202Daimonion, wielkie nieba, na oczy Sofoklesa
KRZYSZTOF SIWCZYK205Aktualne wyzwanie
BARTOSZ SUWIŃSKI207Ład i harmonia
PIOTR MATYWIECKI209Podróż i portret
JERZY MADEJSKI212Opowiadanie, komentarz, brulion
KRZYSZTOF LISOWSKI216Márai, obywatel Stanów Zjednoczonych
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI217Laur i ciernie
KONRAD ZYCH220Świadectwo przyjaźni
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI222Instrukcja obsługi
MAGDALENA BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA225Pochwała rozmowy
NOTY O AUTORACH228
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” w 2018 ROKU230
SPROSTOWANIE232
NOWE KSIĄŻKI236

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.

 

 

 

 

2019   nr 1 (101)

ANTONI LIBERA3Od Sofoklesa do Becketta
(wybór przekładów poetyckich)
29Kompot z wisieńANTONI LIBERA
JANUSZ SZUBER50Xenia dla Antoniego
ANTONI LIBERA
w rozmowie
z RENATĄ GORCZYŃSKĄ51„Życie to sprawa chybiona”
ZBIGNIEW HERBERT68List do redakcji „Nowin Literackich”
ADAM ZAGAJEWSKI73Bezdomny
75DrottningholmADAM ZAGAJEWSKI
76W Drohobyczu • Krótkie chwileADAM ZAGAJEWSKI
77Rembrandt, autoportret 1629ADAM ZAGAJEWSKI
STEFAN CHWIN79Wieczór z panną Terror
101Wyobraźnia literacka, wyobraźniaSTEFAN CHWIN
filozoficzna, wyobraźnia teologiczna
STEFAN CHWIN
w rozmowie
z MACIEJEM WRÓBLEWSKIM123Kto stoi po stronie dobra?
STEFAN CHWIN139Rysunki
VARIA
STEFAN CHWIN155Dziennik 2019
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Fragmenty murów obronnych
LESZEK SZARUGA172Na końcu języka (7)
PIOTR SZEWC180Z powodu i bez powodu (53)
RECENZJE
LESZEK ŻYLIŃSKI184Nieznany Tomasz Mann
MACIEJ WRÓBLEWSKI189O potrzebie wypełniania pustki
ALEKSANDER FIUT195Potrzeba niuansowania
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
ALEKSANDRA FRANCUZ202Daimonion, wielkie nieba, na oczy Sofoklesa
KRZYSZTOF SIWCZYK205Aktualne wyzwanie
BARTOSZ SUWIŃSKI207Ład i harmonia
PIOTR MATYWIECKI209Podróż i portret
JERZY MADEJSKI212Opowiadanie, komentarz, brulion
KRZYSZTOF LISOWSKI216Márai, obywatel Stanów Zjednoczonych
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI217Laur i ciernie
KONRAD ZYCH220Świadectwo przyjaźni
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI222Instrukcja obsługi
MAGDALENA BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA225Pochwała rozmowy
NOTY O AUTORACH228
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” w 2018 ROKU230
SPROSTOWANIE232
NOWE KSIĄŻKI236

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.