Bieżący numer

2019   nr 4 (104)

Spis rzeczy

KARDYNAŁ JOHN HENRY NEWMAN4Lead, Kindly Light
w dwóch wersjach przekładu Antoniego Libery
SAMUEL BECKETT11Nienazywalne (fragment)
w próbie przekładu Marka Kędzierskiego
SAMUEL BECKETT33(niech trwa martwy…)
(muzyka obojętności…)SAMUEL BECKETT
(przychodzą…)SAMUEL BECKETT
w przekładzie Julii Hartwig
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM37Pułapka Becketta (6)
KRZYSZTOF LISOWSKI77Wszystko • Wiersz napisany po japońsku
78Dzień wyjściaKRZYSZTOF LISOWSKI
ARTUR SZLOSAREK79Piramidy
80WspółrzędneARTUR SZLOSAREK
ANDRZEJ ZAWADA83Pisane złotym pelikanem
MICHAŁ CZORYCKI91Kawafis
92SzczygiełMICHAŁ CZORYCKI
93ObietnicaMICHAŁ CZORYCKI
DOMINIK ŻYBURTOWICZ94Stworzyciele
95RozwianyDOMINIK ŻYBURTOWICZ
VARIA
STEFAN CHWIN97Dziennik 2019 (4)
JACEK GUTOROW108Kartkując Becketta
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI113Ulice główne, ulice boczne (7)
LESZEK SZARUGA128Dobrze o złu
PIOTR SZEWC134Z powodu i bez powodu (56)
ARTUR SZLOSAREK137Notatki do zapomnianych podróży (2)
RECENZJE
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ142Własne życie
PIOTR MATYWIECKI146Bieg
MARCIN WOŁK150Głos poety, głos krytyka
ALEKSANDER FIUT154Zabarwione humorem męstwo bycia
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
BARTOSZ SUWIŃSKI164W niewiadomogdzie
LESZEK SZARUGA166Poezja w czasie zamieszek
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI169Dominium Schulza
MICHAŁ CZORYCKI171„Groteska, jaka groteska”
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI174Małe pisma
MACIEJ WRÓBLEWSKI176Błońskiego gawędy o literaturze
JERZY MADEJSKI184„Wszystko staje się teraz jakieś
nieprzejrzyste”
ALEKSANDER FIUT189Portret w ruchu
NOTY O AUTORACH194
NOWE KSIĄŻKI198

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.

2019   nr 4 (104)

KARDYNAŁ JOHN HENRY NEWMAN4Lead, Kindly Light
w dwóch wersjach przekładu Antoniego Libery
SAMUEL BECKETT11Nienazywalne (fragment)
w próbie przekładu Marka Kędzierskiego
SAMUEL BECKETT33(niech trwa martwy…)
(muzyka obojętności…)SAMUEL BECKETT
(przychodzą…)SAMUEL BECKETT
w przekładzie Julii Hartwig
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM37Pułapka Becketta (6)
KRZYSZTOF LISOWSKI77Wszystko • Wiersz napisany po japońsku
78Dzień wyjściaKRZYSZTOF LISOWSKI
ARTUR SZLOSAREK79Piramidy
80WspółrzędneARTUR SZLOSAREK
ANDRZEJ ZAWADA83Pisane złotym pelikanem
MICHAŁ CZORYCKI91Kawafis
92SzczygiełMICHAŁ CZORYCKI
93ObietnicaMICHAŁ CZORYCKI
DOMINIK ŻYBURTOWICZ94Stworzyciele
95RozwianyDOMINIK ŻYBURTOWICZ
VARIA
STEFAN CHWIN97Dziennik 2019 (4)
JACEK GUTOROW108Kartkując Becketta
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI113Ulice główne, ulice boczne (7)
LESZEK SZARUGA128Dobrze o złu
PIOTR SZEWC134Z powodu i bez powodu (56)
ARTUR SZLOSAREK137Notatki do zapomnianych podróży (2)
RECENZJE
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ142Własne życie
PIOTR MATYWIECKI146Bieg
MARCIN WOŁK150Głos poety, głos krytyka
ALEKSANDER FIUT154Zabarwione humorem męstwo bycia
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
BARTOSZ SUWIŃSKI164W niewiadomogdzie
LESZEK SZARUGA166Poezja w czasie zamieszek
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI169Dominium Schulza
MICHAŁ CZORYCKI171„Groteska, jaka groteska”
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI174Małe pisma
MACIEJ WRÓBLEWSKI176Błońskiego gawędy o literaturze
JERZY MADEJSKI184„Wszystko staje się teraz jakieś
nieprzejrzyste”
ALEKSANDER FIUT189Portret w ruchu
NOTY O AUTORACH194
NOWE KSIĄŻKI198

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo  logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. „Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.