Bieżący numer

2021   nr 1 (109)

Spis rzeczy

 

WILLIAM SHAKESPEARE3Koriolan (fragment) w nowym przekładzie
 Antoniego Libery
MICHAEL KRÜGER11Wiersze w tłumaczeniu
Ryszarda Krynickiego
*** (Codzienna zabawa pustułek…)MICHAEL KRÜGER
12*** (Chociaż żadnych ryb…)MICHAEL KRÜGER
*** (Umówiliśmy się, że…)MICHAEL KRÜGER
13*** (Kiedy byłem tutaj…)MICHAEL KRÜGER
*** (To jest ostatnie…)MICHAEL KRÜGER
14Hotel Future • KometaMICHAEL KRÜGER
15Dobrej podróży!MICHAEL KRÜGER
16Mowa podróżnegoMICHAEL KRÜGER
17Mowa pasterzaMICHAEL KRÜGER
18Mowa saturnikaMICHAEL KRÜGER
19Mowa opiekuna drzewMICHAEL KRÜGER
20Mowa dla Jamesa Laughlina, i z nimMICHAEL KRÜGER
21Warszawa, marzecMICHAEL KRÜGER
ZBIGNIEW HERBERT23Reportaż z ognia
25Patryk – albo krytyk niepewny wątpliwyZBIGNIEW HERBERT
29Patryk albo krytyk wątpliwyZBIGNIEW HERBERT
HENRYK CITKO30Komentarz
RYSZARD KRYNICKI32Nota
PIOTR MATYWIECKI37*** (Bywał-pływał sobie…) • Na ślepo
38O czasie bezimiennymPIOTR MATYWIECKI
39Wiersz mielerzPIOTR MATYWIECKI
40CzłowiekPIOTR MATYWIECKI
41Przestrzeń • *** (Oni mnie zaczynają…)PIOTR MATYWIECKI
42*** (Bywali kiedyś ludzie…)PIOTR MATYWIECKI
43Jak czytać, jak rozumieć, jak opisywać?PIOTR MATYWIECKI
(wstęp do książki o Rainerze Marii Rilkem)
z PIOTREM MATYWIECKIM
rozmawia
KRZYSZTOF SIWCZYK58„Wiersz mnie przemyślał”
TOMASZ RÓŻYCKI69Szóste
70KurtstrasseTOMASZ RÓŻYCKI
71LindosTOMASZ RÓŻYCKI
72Durs Grünbein – laudacjaTOMASZ RÓŻYCKI
z TOMASZEM RÓŻYCKIM
rozmawia
MACIEJ WRÓBLEWSKI75Anakreont współczesny
KRZYSZTOF LISOWSKI82Mesjasz
83Z listu przyjaciółki • 19 dzień październikaKRZYSZTOF LISOWSKI
2020
84Lista zagrożonych gatunkówKRZYSZTOF LISOWSKI
85Nie ten sam senKRZYSZTOF LISOWSKI
JERZY PLUTOWICZ86Wakacje
87SąsiedziJERZY PLUTOWICZ
88Stan wojennyJERZY PLUTOWICZ
89W Bielsku. SymfoniaJERZY PLUTOWICZ
STANLEY E. GONTARSKI91Eleutheria Samuela Becketta
historia niewydawania
– przełożył i zredagował Antoni Libera
JACEK NAPIÓRKOWSKI102Kolbuszowa, dokument filmowy
nakręcony w 1929JACEK NAPIÓRKOWSKI
104Jak papa Witkiewicz albo John ConstableJACEK NAPIÓRKOWSKI
PIOTR PIASZCZYŃSKI105Coraz • V
106Absencja • Mistrzyni z NiemiecPIOTR PIASZCZYŃSKI
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI107Widnoksiąg (2)
STEFAN CHWIN109Dziennik 2021
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI118Fragmenty murów obronnych (6)
LESZEK SZARUGA123Dobrze o złu (5)
PIOTR SZEWC128Z powodu i bez powodu (61)
ARTUR SZLOSAREK130Notatki do zapomnianych podróży (6)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA135„Słowa to świat”
KRZYSZTOF SIWCZYK138Krytyk pragmatyczny
MARTA TOMCZOK141Beckett Kędzierski, Beckett Myszkowski
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
JAKUB BECZEK144Drgający elektron
KATARZYNA BIEŃKOWSKA147Rozrzutna nicość albo biała rozpacz
KRZYSZTOF LISOWSKI149Márai, do końca
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI152Na rozwidleniu dróg
NOTY O AUTORACH158
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY”
W 2020 ROKU160
BIBLIOTEKA
„KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”162
NOWE KSIĄŻKI168

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

 

2021   nr 1 (109)

 

WILLIAM SHAKESPEARE3Koriolan (fragment) w nowym przekładzie
 Antoniego Libery
MICHAEL KRÜGER11Wiersze w tłumaczeniu
Ryszarda Krynickiego
*** (Codzienna zabawa pustułek…)MICHAEL KRÜGER
12*** (Chociaż żadnych ryb…)MICHAEL KRÜGER
*** (Umówiliśmy się, że…)MICHAEL KRÜGER
13*** (Kiedy byłem tutaj…)MICHAEL KRÜGER
*** (To jest ostatnie…)MICHAEL KRÜGER
14Hotel Future • KometaMICHAEL KRÜGER
15Dobrej podróży!MICHAEL KRÜGER
16Mowa podróżnegoMICHAEL KRÜGER
17Mowa pasterzaMICHAEL KRÜGER
18Mowa saturnikaMICHAEL KRÜGER
19Mowa opiekuna drzewMICHAEL KRÜGER
20Mowa dla Jamesa Laughlina, i z nimMICHAEL KRÜGER
21Warszawa, marzecMICHAEL KRÜGER
ZBIGNIEW HERBERT23Reportaż z ognia
25Patryk – albo krytyk niepewny wątpliwyZBIGNIEW HERBERT
29Patryk albo krytyk wątpliwyZBIGNIEW HERBERT
HENRYK CITKO30Komentarz
RYSZARD KRYNICKI32Nota
PIOTR MATYWIECKI37*** (Bywał-pływał sobie…) • Na ślepo
38O czasie bezimiennymPIOTR MATYWIECKI
39Wiersz mielerzPIOTR MATYWIECKI
40CzłowiekPIOTR MATYWIECKI
41Przestrzeń • *** (Oni mnie zaczynają…)PIOTR MATYWIECKI
42*** (Bywali kiedyś ludzie…)PIOTR MATYWIECKI
43Jak czytać, jak rozumieć, jak opisywać?PIOTR MATYWIECKI
(wstęp do książki o Rainerze Marii Rilkem)
z PIOTREM MATYWIECKIM
rozmawia
KRZYSZTOF SIWCZYK58„Wiersz mnie przemyślał”
TOMASZ RÓŻYCKI69Szóste
70KurtstrasseTOMASZ RÓŻYCKI
71LindosTOMASZ RÓŻYCKI
72Durs Grünbein – laudacjaTOMASZ RÓŻYCKI
z TOMASZEM RÓŻYCKIM
rozmawia
MACIEJ WRÓBLEWSKI75Anakreont współczesny
KRZYSZTOF LISOWSKI82Mesjasz
83Z listu przyjaciółki • 19 dzień październikaKRZYSZTOF LISOWSKI
2020
84Lista zagrożonych gatunkówKRZYSZTOF LISOWSKI
85Nie ten sam senKRZYSZTOF LISOWSKI
JERZY PLUTOWICZ86Wakacje
87SąsiedziJERZY PLUTOWICZ
88Stan wojennyJERZY PLUTOWICZ
89W Bielsku. SymfoniaJERZY PLUTOWICZ
STANLEY E. GONTARSKI91Eleutheria Samuela Becketta
historia niewydawania
– przełożył i zredagował Antoni Libera
JACEK NAPIÓRKOWSKI102Kolbuszowa, dokument filmowy
nakręcony w 1929JACEK NAPIÓRKOWSKI
104Jak papa Witkiewicz albo John ConstableJACEK NAPIÓRKOWSKI
PIOTR PIASZCZYŃSKI105Coraz • V
106Absencja • Mistrzyni z NiemiecPIOTR PIASZCZYŃSKI
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI107Widnoksiąg (2)
STEFAN CHWIN109Dziennik 2021
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI118Fragmenty murów obronnych (6)
LESZEK SZARUGA123Dobrze o złu (5)
PIOTR SZEWC128Z powodu i bez powodu (61)
ARTUR SZLOSAREK130Notatki do zapomnianych podróży (6)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA135„Słowa to świat”
KRZYSZTOF SIWCZYK138Krytyk pragmatyczny
MARTA TOMCZOK141Beckett Kędzierski, Beckett Myszkowski
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
JAKUB BECZEK144Drgający elektron
KATARZYNA BIEŃKOWSKA147Rozrzutna nicość albo biała rozpacz
KRZYSZTOF LISOWSKI149Márai, do końca
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI152Na rozwidleniu dróg
NOTY O AUTORACH158
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY”
W 2020 ROKU160
BIBLIOTEKA
„KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”162
NOWE KSIĄŻKI168

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.