Bieżący numer

2023   nr 2 (118)

Spis rzeczy

                                            100. URODZINY WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
WISŁAWA SZYMBORSKA4O „Kwartalniku Artystycznym”
5List do Ministra Kultury i DziedzictwaWISŁAWA SZYMBORSKA
NarodowegoWISŁAWA SZYMBORSKA
WISŁAWA SZYMBORSKA7Obmyślam świat
9Listy umarłychWISŁAWA SZYMBORSKA
11„Tyle plotek, które nie są tylko plotkami”.WISŁAWA SZYMBORSKA
Korespondencja Wisławy SzymborskiejWISŁAWA SZYMBORSKA
z Jerzym Zagórskim z lat 1954–1971.WISŁAWA SZYMBORSKA
Wybór, opracowanie i nota SebastianWISŁAWA SZYMBORSKA
KudasWISŁAWA SZYMBORSKA
32Dzieci epokiWISŁAWA SZYMBORSKA
33Do własnego wierszaWISŁAWA SZYMBORSKA
34Pszczoła i szybaWISŁAWA SZYMBORSKA
ANNA NASIŁOWSKA37Szymborska – 100 lat
ADRIANA SZYMAŃSKA40O rozkodowywaniu szyfrów istnienia
w poezji Wisławy SzymborskiejADRIANA SZYMAŃSKA
WISŁAWA SZYMBORSKA45Ilustracje do książki Jana
Stanisławskiego A New English ManualWISŁAWA SZYMBORSKA
                                         25. ROCZNICA ŚMIERCI ZBIGNIEWA HERBERTA
ZBIGNIEW HERBERT63Strefa liryczna • Brewiarz
64Pan Cogito a Małe Zwierzątko – •
ANDRZEJ ZAWADA65Należy się piękno
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ71Herbert wielkim poetą był…
TOMASZ RÓŻYCKI75Herbert, czyli nasłuchiwanie
pomrukówTOMASZ RÓŻYCKI
                                                 80. URODZINY RYSZARDA KRYNICKIEGO
RYSZARD KRYNICKI89Silniejsze od lęku • Tak, jestem
ALEKSANDER FIUT91Pogranicze milczenia
JACEK GUTOROW110Książka
                                                 80. URODZINY PIOTRA MATYWIECKIEGO
PIOTR MATYWIECKI113Materia
115Splot, zaplot, rozplotPIOTR MATYWIECKI
117PrzypisPIOTR MATYWIECKI
LESZEK SZARUGA120Rdzeń poezji
TOMASZ MIZERKIEWICZ124Okna świadomości
ANDRZEJ SZUBA132Postscripta
JAN MARIA KŁOCZOWSKI135Suita nieborowska
139Tych dwoje…JAN MARIA KŁOCZOWSKI
DAWID MAJER142Mój bohater
143NiemocDAWID MAJER
144W magazynieDAWID MAJER
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI145Widnoksiąg (11)
STEFAN CHWIN150Dziennik 2023 (2)
MAREK KĘDZIERSKI158Marginalia (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Komora (6)
LESZEK SZARUGA173Świat, w którym żyłem (9)
PIOTR SZEWC179Z powodu i bez powodu (70)
ARTUR SZLOSAREK181Notatki do zapomnianych podróży (15)
RECENZJE
MARTA TOMCZOK191Zasłuchać się w dzwoneczki poezji
LESZEK SZARUGA194Akademia banałuk
ANNA NASIŁOWSKA196Napęd anegdoty
ALEKSANDER FIUT200Miłosz kalifornijski
ARTUR SZLOSAREK205Eschatologiczna hipochondria albo
Kafka odradza nadmiar herbatyARTUR SZLOSAREK
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI208Kafka, kreski
NOTY O AUTORACH210
LIST DO REDAKCJI213
NOWE KSIĄŻKI216

 

2023   nr 2 (118)

                                            100. URODZINY WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
WISŁAWA SZYMBORSKA4O „Kwartalniku Artystycznym”
5List do Ministra Kultury i DziedzictwaWISŁAWA SZYMBORSKA
NarodowegoWISŁAWA SZYMBORSKA
WISŁAWA SZYMBORSKA7Obmyślam świat
9Listy umarłychWISŁAWA SZYMBORSKA
11„Tyle plotek, które nie są tylko plotkami”.WISŁAWA SZYMBORSKA
Korespondencja Wisławy SzymborskiejWISŁAWA SZYMBORSKA
z Jerzym Zagórskim z lat 1954–1971.WISŁAWA SZYMBORSKA
Wybór, opracowanie i nota SebastianWISŁAWA SZYMBORSKA
KudasWISŁAWA SZYMBORSKA
32Dzieci epokiWISŁAWA SZYMBORSKA
33Do własnego wierszaWISŁAWA SZYMBORSKA
34Pszczoła i szybaWISŁAWA SZYMBORSKA
ANNA NASIŁOWSKA37Szymborska – 100 lat
ADRIANA SZYMAŃSKA40O rozkodowywaniu szyfrów istnienia
w poezji Wisławy SzymborskiejADRIANA SZYMAŃSKA
WISŁAWA SZYMBORSKA45Ilustracje do książki Jana
Stanisławskiego A New English ManualWISŁAWA SZYMBORSKA
                                         25. ROCZNICA ŚMIERCI ZBIGNIEWA HERBERTA
ZBIGNIEW HERBERT63Strefa liryczna • Brewiarz
64Pan Cogito a Małe Zwierzątko – •
ANDRZEJ ZAWADA65Należy się piękno
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ71Herbert wielkim poetą był…
TOMASZ RÓŻYCKI75Herbert, czyli nasłuchiwanie
pomrukówTOMASZ RÓŻYCKI
                                                 80. URODZINY RYSZARDA KRYNICKIEGO
RYSZARD KRYNICKI89Silniejsze od lęku • Tak, jestem
ALEKSANDER FIUT91Pogranicze milczenia
JACEK GUTOROW110Książka
                                                 80. URODZINY PIOTRA MATYWIECKIEGO
PIOTR MATYWIECKI113Materia
115Splot, zaplot, rozplotPIOTR MATYWIECKI
117PrzypisPIOTR MATYWIECKI
LESZEK SZARUGA120Rdzeń poezji
TOMASZ MIZERKIEWICZ124Okna świadomości
ANDRZEJ SZUBA132Postscripta
JAN MARIA KŁOCZOWSKI135Suita nieborowska
139Tych dwoje…JAN MARIA KŁOCZOWSKI
DAWID MAJER142Mój bohater
143NiemocDAWID MAJER
144W magazynieDAWID MAJER
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI145Widnoksiąg (11)
STEFAN CHWIN150Dziennik 2023 (2)
MAREK KĘDZIERSKI158Marginalia (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Komora (6)
LESZEK SZARUGA173Świat, w którym żyłem (9)
PIOTR SZEWC179Z powodu i bez powodu (70)
ARTUR SZLOSAREK181Notatki do zapomnianych podróży (15)
RECENZJE
MARTA TOMCZOK191Zasłuchać się w dzwoneczki poezji
LESZEK SZARUGA194Akademia banałuk
ANNA NASIŁOWSKA196Napęd anegdoty
ALEKSANDER FIUT200Miłosz kalifornijski
ARTUR SZLOSAREK205Eschatologiczna hipochondria albo
Kafka odradza nadmiar herbatyARTUR SZLOSAREK
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI208Kafka, kreski
NOTY O AUTORACH210
LIST DO REDAKCJI213
NOWE KSIĄŻKI216