Bieżący numer

  nr

Spis rzeczy

Mieczysław Orski, eseista i krytyk, od końca lat osiemdziesiątych do zamknięcia rozgłośni komentator literacki Radia Wolna Europa – od lat towarzyszy współczesnej literaturze polskiej, czego dowodem są zbiory: Zmowa objętych (1974), Etos lumpa (1978), Kontestator wśród narodowych znaków (1989), A mury runęły (1995), Autokreacje i mitologie (1997).
Od trzydziestu lat związany z miesięcznikiem „Odra”, od ponad dziesięciu redaktor naczelny pisma. Niniejszy tom grupuje szkice poświęcone polskiej prozie minionej dekady.