Bieżący numer

  nr

Spis rzeczy

Kazimierz Hoffman (1928–2009), poeta, eseista; autor osiemnastu tomów wierszy; ostatni Znaki (2008) ukazał się Bibliotece „Kwartalnika Artystycznego”, autor szkiców o malarstwie, m.in. Przy obrazie (1998); laureat m.in. Nagrody Polskiego Pen Clubu za całokształt twórczości poetyckiej (2005).