Bieżący numer

2022   nr 3 (115)

Spis rzeczy

 

FRIEDRICH SCHILLER3Pierścień Polikratesa
w przekładzie Antoniego LiberyFRIEDRICH SCHILLER
ANTONI LIBERA6Nota
PIOTR MATYWIECKI7Sonda
11Haiku – dwadzieścia dwaPIOTR MATYWIECKI
MIRON BIAŁOSZEWSKI15Listy do Jadwigi Stańczakowej
PIOTR SOBOLCZYK29Komentarz edytorski
KRYSTYNA RODOWSKA31Continuum
32VillancicoKRYSTYNA RODOWSKA
33„Rezydentka” w cieniu bazyliki.KRYSTYNA RODOWSKA
(Zapiski z Bordeaux, maj – czerwiec 2004,KRYSTYNA RODOWSKA
fragment)KRYSTYNA RODOWSKA
                                                                                   MIASTA SZTUKI – PARYŻ
MAREK KĘDZIERSKI41*** (Jak uartystycznić)
ALEKSANDRA NOSALSKA43Muzea nowoczesności – fragmenty miasta
MAREK KĘDZIERSKI61Stracone i nie stracone okazje.
Dialogi – kontrapunkty – konwergencjeMAREK KĘDZIERSKI
ALEKSANDRA NOSALSKA83Fragmenty ulotne. Marzec 2022
MAREK KĘDZIERSKI105Mój kilometr Paryża
KRYSTYNA LARS131Uciekli z ogrodu
134Hymn spokojnych jezior na cześć niezdobytychKRYSTYNA LARS
górKRYSTYNA LARS
MAŁGORZATA SOKORSKA136Światło na Caravaggia
137Czas duszy • Czarna rzeka • MomentMAŁGORZATA SOKORSKA
138Nie minęło • Lato 2022. TelegramMAŁGORZATA SOKORSKA
Sama na schodach Teatro MassimoMAŁGORZATA SOKORSKA
POLA REUTT139chore miejsce
140urodziłam jagnięPOLA REUTT
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI141Widnoksiąg (8)
STEFAN CHWIN146Dziennik 2022 (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI157Komora (3)
LESZEK SZARUGA162Świat, w którym żyłem (6)
PIOTR SZEWC168Z powodu i bez powodu (67)
ARTUR SZLOSAREK170Notatki do zapomnianych podróży (12)
RECENZJE
ALEKSANDER FIUT179Pisane poetyckim szyfrem
MAREK BIEŃCZYK182Zaczepki Sommera
ANNA NASIŁOWSKA186Po Jałcie
                                                                                    NOTY O KSIĄŻKACH
LESZEK SZARUGA189Poezja na czasie
MACIEJ WRÓBLEWSKI192Taka ekstaza
PAWEŁ TAŃSKI195Dymitriada, rokosz, Godunow i smuta
ROBERT PAPIESKI198Poeci, czyli Poeta
TOMASZ WASZAK200Stare dzieje?
NOTY O AUTORACH203
NOWE KSIĄŻKI208
 

 

 

 

2022   nr 3 (115)

 

FRIEDRICH SCHILLER3Pierścień Polikratesa
w przekładzie Antoniego LiberyFRIEDRICH SCHILLER
ANTONI LIBERA6Nota
PIOTR MATYWIECKI7Sonda
11Haiku – dwadzieścia dwaPIOTR MATYWIECKI
MIRON BIAŁOSZEWSKI15Listy do Jadwigi Stańczakowej
PIOTR SOBOLCZYK29Komentarz edytorski
KRYSTYNA RODOWSKA31Continuum
32VillancicoKRYSTYNA RODOWSKA
33„Rezydentka” w cieniu bazyliki.KRYSTYNA RODOWSKA
(Zapiski z Bordeaux, maj – czerwiec 2004,KRYSTYNA RODOWSKA
fragment)KRYSTYNA RODOWSKA
                                                                                   MIASTA SZTUKI – PARYŻ
MAREK KĘDZIERSKI41*** (Jak uartystycznić)
ALEKSANDRA NOSALSKA43Muzea nowoczesności – fragmenty miasta
MAREK KĘDZIERSKI61Stracone i nie stracone okazje.
Dialogi – kontrapunkty – konwergencjeMAREK KĘDZIERSKI
ALEKSANDRA NOSALSKA83Fragmenty ulotne. Marzec 2022
MAREK KĘDZIERSKI105Mój kilometr Paryża
KRYSTYNA LARS131Uciekli z ogrodu
134Hymn spokojnych jezior na cześć niezdobytychKRYSTYNA LARS
górKRYSTYNA LARS
MAŁGORZATA SOKORSKA136Światło na Caravaggia
137Czas duszy • Czarna rzeka • MomentMAŁGORZATA SOKORSKA
138Nie minęło • Lato 2022. TelegramMAŁGORZATA SOKORSKA
Sama na schodach Teatro MassimoMAŁGORZATA SOKORSKA
POLA REUTT139chore miejsce
140urodziłam jagnięPOLA REUTT
VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI141Widnoksiąg (8)
STEFAN CHWIN146Dziennik 2022 (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI157Komora (3)
LESZEK SZARUGA162Świat, w którym żyłem (6)
PIOTR SZEWC168Z powodu i bez powodu (67)
ARTUR SZLOSAREK170Notatki do zapomnianych podróży (12)
RECENZJE
ALEKSANDER FIUT179Pisane poetyckim szyfrem
MAREK BIEŃCZYK182Zaczepki Sommera
ANNA NASIŁOWSKA186Po Jałcie
                                                                                    NOTY O KSIĄŻKACH
LESZEK SZARUGA189Poezja na czasie
MACIEJ WRÓBLEWSKI192Taka ekstaza
PAWEŁ TAŃSKI195Dymitriada, rokosz, Godunow i smuta
ROBERT PAPIESKI198Poeci, czyli Poeta
TOMASZ WASZAK200Stare dzieje?
NOTY O AUTORACH203
NOWE KSIĄŻKI208